discontinued

E0604r apo-A1 ELISA Kit

Search for all "apo-A1 ELISA Kit"

E0604r

Properties for apo-A1 ELISA Kit

Product Category ELISA Kits
Quantity 96 Tests
Synonyms Apo-AI, ApoA-I, Apoa1, Apolipoprotein A-Itus norvegicus, Apolipoprotein A1
Reactivity Rt
Shipping to Worldwide
PDF datasheet View Datasheet
Manufacturer EIAAB
Manufacturer certificates DIN ISO 9001
  • LinkedIn