Orthoreovirus Fusion Protein p10 antibody

Principal name

Orthoreovirus Fusion Protein p10 antibody

Alternative names for Orthoreovirus Fusion Protein p10 antibody

Avian orthoreovirus membrane fusion protein p10

SwissProt ID

O12285 (9reov)

  • LinkedIn