TAS2R42 / TAS2R55 antibody

Principal name

TAS2R42 / TAS2R55 antibody

Alternative names for TAS2R42 / TAS2R55 antibody

Taste receptor T2R42, T2R55, Taste receptor type 2 member 42

SwissProt ID

Q7RTR8 (Human)

Gene ID

353164 (TAS2R42)

Ncbi ID

NM_181429

2 Item(s)

per page

Human Lenti ORF Particles

Catalog No.    

Lenti ORF particles, TAS2R42 (mGFP-tagged) - Human taste receptor, type 2, member 42 (TAS2R42), 200 uL, >10^7 TU/mL

Lenti ORF particles, TAS2R42 (mGFP-tagged) - Human taste receptor, type 2, member 42 (TAS2R42), 200 uL, >10^7 TU/mL  
200 µl / €989.00
  OriGene Technologies, Inc.

Lenti ORF particles, TAS2R42 (Myc-DDK tagged) - Human taste receptor, type 2, member 42 (TAS2R42) , 200 uL, >10^7 TU/mL

Lenti ORF particles, TAS2R42 (Myc-DDK tagged) - Human taste receptor, type 2, member 42 (TAS2R42) , 200 uL, >10^7 TU/mL  
200 µl / €886.00
  OriGene Technologies, Inc.

2 Item(s)

per page
  • LinkedIn